Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49859)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tarko, Barbara

Odzysk fosforu z mineralnych pozostałości po procesie termicznego przekształcania osadów ściekowych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Katarzyna Gorazda
Tytuł równoległy [Phosphorus recovery from the mineral residues after sewage sludge thermal utilization process]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2016
Język polski
Liczba stron 255
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 246-253
Bibliografia (liczba pozycji) 135
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Odzysk fosforu z mineralnych pozostałości po procesie termicznego przekształcania osadów ściekowych : rozprawa doktorska = [Phosphorus recovery from the mineral residues after sewage sludge thermal ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
[252100] Chemia nieorganiczna
[793800] Technologia w ogólności. Technologia bez- i małoodpadowa
[622900] Osady ściekowe
[794200] Gospodarka odpadami. Wykorzystanie odpadów
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe odzysk fosforu, popioły z osadów ściekowych, ekstrakcja, termiczna utylizacja, nawozy

phosphorus recovery, sewage sludge ash, extraction, thermal utilization, fertilizers
Abstrakt
W niniejszej rozprawie doktorskiej podjęto zagadnienie dotyczące odzysku związków fosforu z surowców alternatywnych, aktualne ze względu na problem wyczerpywania się naturalnych rud fosforowych ... więcej

The dissertation focus on issues concerning phosphorus recovery from alternative sources. This problem is highly up-to-date because of the scarcity of phosphate raw materials and its prices rise. The subject ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/