Badanie innowacyjnych nanokompozytów o właściwościach biobójczych


Numer umowy UMO-2016/23/D/ST8/00016
Rodzaj projektu Sonata
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 5

Pulit‑Prociak, Jolanta; Staroń, Anita; Prokopowicz, Magdalena; Magielska, Karolina; Banach, Marcin
Analysis of antimicrobial properties of PVA-based coatings with silver and zinc oxide nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 1574-1451
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 3.543
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit-Prociak, Jolanta; Staroń, Anita; Staroń, Paweł; Chwastowski, Jarosław; Kosiec, Aleksandra; Porębska, Halina; Sikora, Elżbieta; Banach, Marcin
Functional antimicrobial coatings for application on microbiologically contaminated surfaces
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials Technology : Advanced Performance Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 1753-5557
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 3.846
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit-Prociak, Jolanta; Staroń, Anita; Staroń, Paweł; Chmielowiec‑Korzeniowska, Anna; Drabik, Agata ; Tymczyna, Leszek ; Banach, Marcin
Preparation and of PVA‑based compositions with embedded silver, copper and zinc oxide nanoparticles and assessment of their antibacterial properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Nanobiotechnology
Data wydania: 2020
ISSN: 1477-3155
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 10.435
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit-Prociak, Jolanta; Chwastowski, Jarosław; Bittencourt Rodrigues, Laura; Banach, Marcin
Analysis of the physicochemical properties of antimicrobial compositions with zinc oxide nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Science and Technology of Advanced Materials
Data wydania: 2019
ISSN: 1878-5514
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 5.866
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit-Prociak, Jolanta; Pszczółka, Krzysztof; Chwastowski, Jarosław; Staroń, Paweł; Staroń, Anita; Sikora, Elżbieta; Michałowski, Sławomir; Banach, Marcin
Preparation of PVA-based composites with the addition of zinc oxide nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
Data wydania: 2019
ISSN: 1574-1451
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 1.941
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/