Metody i algorytmy monitoringu i diagnostyki maszyn elektrycznych


Numer umowy E-2/581/2016/DS
Rodzaj projektu działalność statutowa
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 12

Sobczyk, T. J.; Radzik, M.
Improved algorithm for periodic steady-state analysis in nonlinear electromagnetic devices
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Data wydania: 2019
ISSN: 2300-1917
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 1.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczyk, T. J.; Radzik, M.
Application of novel discrete differential operator of periodic function to study electromechanical interactions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
Data wydania: 2018
ISSN: 2300-1917
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.277
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mielnik, Ryszard
Employment of the petri net and graphical language of programming in the application of ARS controller of power supply systems for critical applications
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Dudzik, Marek; Mielnik, Ryszard; Wróbel, Zofia
Preliminary analysis of the effectiveness of the use of artificial neural networks for modeling time-voltage signal of the combination wave generator
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2017
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dudzik, Marek; Mielnik, Ryszard; Wróbel, Zofia
Wstępna analiza efektywności wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do modelowania sygnału czasowego napięcia generatora udaru kombinowanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wiadomości Elektrotechniczne
Data wydania: 2017
ISSN: 0043-5112
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Ferreira, Jose Gregorio; Warzecha, Adam
An application of machine learning approach to fault detection of a synchronous machine
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zając, Mieczysław; Sułowicz, Maciej
The study of a periodic signal energy flow between adjacent frequency bandwidths in a diagnostic system of an induction motor
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2017
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tulicki, Jarosław; Sułowicz, Maciej; Petryna, Janusz
Application of the 2d field model to determine the axial flux signal for the purpose of diagnosing induction motors
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2017
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Grzybacz, Kamil; Łatak, Konrad; Sobczyk, Tadeusz J.
Spectral current analysis for high power turbo-generators at internal asymmetry of windings
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radzik, Michał; Sobczyk, Tadeusz J.
Algorithm for time-domain steady-state analysis of electrical machines accounting for saturation
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczyk, Tadeusz; Radzik, Michał
A new approach to steady state analysis of nonlinear electrical circuits
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: COMPEL
Data wydania: 2017
ISSN: 0332-1649
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.534
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tulicki, Jarosław; Weinreb, Konrad; Sułowicz, Maciej
The possibility of distinguishing rotor cage bar faults in double squirrel cage induction motors on the basis of the stator current signal
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/