Modelowanie i symulacja dynamiki wielofunkcyjnych ziaren katalizatora


Numer umowy UMO-2017/26/D/ST8/00509
Rodzaj projektu Sonata
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Nauki
Informcje o projekcie przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 10

Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano; Cutillo, Enrico A.; D'Onofrio, Alfonso
A POD-ROM Methodology for optimal structuring of a non-isothermal fixed-bed reactor for process integration
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Skrzypek‐Markiewicz, Krzysztof; Prończuk, Mateusz
Numerical investigation of process enhancement using a bifunctional catalyst in a dual fuidized-bed reactor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2021
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.501
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna
Application of pseudohomogeneous and heterogeneous models in assessing the behavior of a fluidized-bed catalytic reactor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Energies
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-1073
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.252
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano
Efficient optimization of a multifunctional catalytic fixed-bed reactor via reduced-order modeling approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Research and Design
Data wydania: 2021
ISSN: 0263-8762
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.119
Cutillo, Enrico Alberto; D'Onofrio, Alfonso; Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano
Modelling study of a catalytic fixed-bed reactor for direct synthesis of dimethyl ether: Performance analysis and process optimization
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano
Optimal design of a non-isothermal hybrid catalyst pellet based on POD-DEIM reduced-order methodology
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Skrzypek-Markiewicz, Krzysztof; Continillo, Gaetano
Enhancement of the direct synthesis of dimethyl ether (DME) from synthesis gas by macro- and microstructuring of the catalytic bed
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2020
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.146
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pędzich, Dominik; Reczek, Natalia; Skrzypek-Markiewicz, Krzysztof; Bizon, Katarzyna
Analysis of the steady-state properties of a bifunctional catalyst for the synthesis of renewable fuels
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bizon, Katarzyna; Skrzypek-Markiewicz, Krzysztof; Pędzich, Dominik; Reczek, Natalia
Intensification of catalytic processes through the pellet structuring: steady-state properties of a bifunctional catalyst pellet applied to generic chemical reactions and the direct synthesis of DME
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysts
Data wydania: 2019
ISSN: 2073-4344
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.52
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano
Determination of the optimal distribution of active centers in a multifunctional catalyst pellet using global searching combined with reduced-order modeling approach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/