Opracowanie sposobu wytwarzania nietoksycznych nośników substancji czynnych na bazie nanomateriałów


Numer umowy LIDER/20/0080/L-9/17/NCBR/2018 (decyzja nr 158/L-9/2017)
Rodzaj projektu Lider
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 5

Pulit‑Prociak, Jolanta; Staroń, Anita; Długosz, Olga; Domagała, Dominik; Janczyk, Katarzyna; Banach, Marcin
Preparation of zinc oxide nanoparticles modified with galactose and assessment of their cytotoxic properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Applied Physics A : materials science & processing
Data wydania: 2022
ISSN: 1432-0630
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.584
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit-Prociak, Jolanta; Długosz, Olga; Chwastowski, Jarosław; Banach, Marcin
Zmodyfikowane nanocząstki tlenku metalu jako potencjalne nośniki substancji czynnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pulit-Prociak, Jolanta; Staroń, Anita; Długosz, Olga; Kluz, Klaudia; Banach, Marcin
Preparation of titanium oxide-based nanoparticles modified with D-(+)-mannose and investigation of their properties as a potential drug carrier
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Cluster Science : including nanoclusters and nanoparticles
Data wydania: 2021
ISSN: 1040-7278
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.061
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Staroń, Anita; Długosz, Olga; Pulit-Prociak, Jolanta; Banach, Marcin
Analysis of the exposure of organisms to the action of nanomaterials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2020
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Długosz, Olga; Szostak, Krzysztof; Staroń, Anita; Pulit-Prociak, Jolanta; Banach, Marcin
Methods for reducing the toxicity of metal and metal oxide NPs as biomedicine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials
Data wydania: 2020
ISSN: 1996-1944
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.623
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/