Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0 Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022


Numer umowy POWR.03.05.00-00-Z224/17
Akronim POWER XXI 2.0
Rodzaj projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Jednostka finansująca Rektor Politechniki Krakowskiej


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 8

Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Uzdrowiska, kąpieliska termalne i ośrodki spa
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Data wydania: 2021
Godyń, Izabela; Mączałowski, Andrzej; Nachlik, Elżbieta
Ocena i przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Data wydania: 2021
Rachwalik, Rafał; Kurowski, Grzegorz; Vogt, Elżbieta; Vogt, Otmar
Technologies of essential oils
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Data wydania: 2020

Building Installations
Typ: książka
Redaktor: Müller, Jarosław, Bąk, Joanna
Data wydania: 2020
Zima, Wiesław; Ojczyk, Grzegorz
Heat transfer problems in heating systems
Typ: książka
Punktacja MNiSW (monografia): 80
Data wydania: 2020
Müller, Jarosław
Municipal infrastructure
Typ: książka
Data wydania: 2020
Müller, Jarosław; Skrzyniowska, Dorota; Sikorska-Bączek, Renata
Indoor air quality
Typ: książka
Data wydania: 2020
Müller, Jarosław; Szczepanik-Ścisło, Nina
Introduction to BIM concept
Typ: książka
Data wydania: 2020
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/