Innowacyjne technologie odzysku i przetwarzania odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkulacyjnej


Numer umowy POIR.04.01.02-00-0032/17-00
Rodzaj projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Górka, Justyna
Kondycjonowanie osadów ściekowych osadami z uzdatniania wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 2449-9951
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Zdeb, Tomasz; Tracz, Tomasz; Adamczyk, Marcin
Effect of the amount of river sediment on the basic properties of cement mortars
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Cimochowicz-Rybicka, Małgorzata
Zintegrowana gospodarka osadowa w wodno-ściekowym sektorze aglomeracji miejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 0.464
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/