Routledge


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 200 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 100 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 50 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 7

Niemczynowicz, Agnieszka; Kycia, Radosław Antoni
The analysis of engagement at the workplace of Generation Z – machine learning in management
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 50
Niemczynowicz, Agnieszka; Kycia, Radosław Antoni
Current research methods in mathematical and computer modelling of motivation management
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 50

Managing Generation Z : motivation, engagement and loyalty
Typ: książka
Redaktor: Nieżurawska, Joanna, Kycia, Radosław Antoni, Niemczynowicz, Agnieszka
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 100
Data wydania: 2023
Duda, Jerzy; Goncerz, Robert; Skalna, Iwona; Kubek, Daniel ; Rybicka, Katarzyna; Więcek, Paweł; Derlecki, Tomasz; Puka, Radosław
Cyber-Physical Logistic Platform – toward digitalization of printing company
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 50
Maślak, M.; Pazdanowski, M.; Suchodoła, M.; Woźniczka, P.
Fire resistance evaluation of simple steel hall carried out by using various computational models
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 50
Wojtowicz, Jerzy; Butelski, Kazimierz
Lessons from distributed design practice
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Zakowska, Lidia; Starowicz, Wieslaw; Bieda, Krzysztof; Bryniarska, Zofia; Pulawska, Sabina
GDATI for public transport accessibility evaluation and service development in selected regions of Krakow city area
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 50
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/