Politechnika Gdańska


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk University of Technology. Faculty of Civil and Environmental Engineering

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 23
12
następne

Chmielarczyk, Kamil; Młynarczyk, Przemysław
Innowacyjna metoda tłumienia pulsacji ciśnienia i drgań w instalacji sprężarek wyporowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bogdanowska, Monika
Tynki modernistycznego Krakowa i problemy ich ochrony
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Butelski, Kazimierz
Kontinuum – o libańskich projektach Karola Schayera
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ślusarczyk, Marta
Cementownia Szczakowa jako przykład utraconej szansy rewitalizacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zapała, Oliwier; Wieczorek, Damian
Transparent façades – selection of construction materials with the use of modified multi-criteria spider’s network analysis method
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2018
Szafraniec, Justyna; Malara, Jarosław
Critical evaluation of modern concrete applications
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2018
Kwiatkowski, Krzysztof
Logika przedmiotu we współczesnej architekturze
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kania, Olga Dagmara
Metody zrównoważonego projektowania
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Marecik, Kinga
Analizy i badania dynamiczne łukowej kładki dla pieszych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szwarkowski, Dariusz
Wpływ doboru schematu obliczeniowego podłoża gruntowego na ocenę wielkości osiadania ławy fundamentowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Morman, Justyna
Wzmacnianie spoiwem cementowym odpadów wydobywczych o uziarnieniu do 2 mm stosowanych w obwałowaniach przeciwpowodziowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Morman, Justyna
Tymczasowe technologie wzmacniania obwałowań przeciwpowodziowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Flaga, Andrzej; Szulej, Jacek
Metoda wyznaczania współczynników tłumienia drgań konstrukcji zespolonych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Kuboń, Piotr; Tatara, Tadeusz
Badania dynamiczne zapór ziemnych i obwałowań w skali naturalnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Makowska, Agnieszka
Zastosowanie funkcji sklejanych do kosztorysowania obiektów krzywoliniowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Flaga, Andrzej; Pańtak, Marek
Warunki użytkowalności dynamicznej kładek dla pieszych z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia drgań generowanych przez ludzi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Pabisek, Ewa
Hybrydowa MES/SNN identyfikacja modelu materiału ekwiwalentnego na podstawie pomiaru przemieszczeń konstrukcji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Grec, Rafał
Weryfikacja doświadczalna własności mechanicznych wybranych stopów aluminium
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Bęc, Jarosław; Flaga, Andrzej
Analiza statyczna i dynamiczna masztów z odciągami poddanych działaniu wiatru
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Rup, Kazimierz
Model matematyczny przepływomierza cieplnego małych wydatków
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/