Politechnika Gdańska


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk University of Technology. Faculty of Civil and Environmental Engineering

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 16

Bogdanowska, Monika
Tynki modernistycznego Krakowa i problemy ich ochrony
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Butelski, Kazimierz
Kontinuum – o libańskich projektach Karola Schayera
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ślusarczyk, Marta
Cementownia Szczakowa jako przykład utraconej szansy rewitalizacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zapała, Oliwier; Wieczorek, Damian
Transparent façades – selection of construction materials with the use of modified multi-criteria spider’s network analysis method
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2018
Szafraniec, Justyna; Malara, Jarosław
Critical evaluation of modern concrete applications
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2018
Kwiatkowski, Krzysztof
Logika przedmiotu we współczesnej architekturze
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kania, Olga Dagmara
Metody zrównoważonego projektowania
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Marecik, Kinga
Analizy i badania dynamiczne łukowej kładki dla pieszych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szwarkowski, Dariusz
Wpływ doboru schematu obliczeniowego podłoża gruntowego na ocenę wielkości osiadania ławy fundamentowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Morman, Justyna
Wzmacnianie spoiwem cementowym odpadów wydobywczych o uziarnieniu do 2 mm stosowanych w obwałowaniach przeciwpowodziowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Morman, Justyna
Tymczasowe technologie wzmacniania obwałowań przeciwpowodziowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gaca, Stanislaw; Kieć, Mariusz
Wpływ zagospodarowania otoczenia dróg na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Rup, Kazimierz
Model matematyczny przepływomierza cieplnego małych wydatków
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
Stacharska-Targosz, Jolanta
Badania struktury przepływu w wentylatorach poprzecznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
Matras, Zbigniew
Opory przepływu cieczy nienewtonowskich w rurach chropowatych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
Bębenek, Bartłomiej
Redukcja oporu przepływu turbulentnego w rurach o bardzo dużej średnicy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/