Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza


Wariant nazwy wydawcy Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 8

Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał; Hryniewicz, Małgorzata; Szmuc, Paweł; Bober, Dorota
Uzdrowiska ziemi krośnieńskiej – Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój. Geneza powstania, układy przestrzenne i ich ochrona konserwatorska. Wstęp do badań
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Figurska-Dudek, Joanna
Dukla : historia rozwoju przestrzennego do końca XVI wieku
Typ: książka
Data wydania: 2019
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał; Malczewska, Joanna
Układ urbanistyczny Czudca na tle typologii polskich średniowiecznych układów urbanistycznych. Wstęp do badań
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał; Malczewska, Joanna
Głogów Małopolski – historia rozwoju przestrzennego oraz współczesne problemy ochrony zasobu dziedzictwa kulturowego. Wybrane zagadnienia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał; Malczewska, Joanna
Sokołów Małopolski – prolegomena do badań nad historią powstania miasta oraz jego dziedzictwem kulturowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kuśnierz-Krupa, Dominika; Krupa, Michał; Malczewska, Joanna
Błażowa – wstęp do badań nad historią powstania miasta oraz jego dziedzictwem kulturowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Krupa, Michał
Skawina w okresie zaborów (1772-1918) : urbanistyka i architektura miasta
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2017
Gil, Stanisław
Badania dynamiczne wybranych połączeń elementów uchwytów składanych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/