Politechnika Śląska


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Politechniki Śląskiej

Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej

Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej

Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Institute of Thermal Technology Silesian University of Technology

Silesian University of Technology

Silesian University of Technology. Department of Technologies and Installations for Waste Management
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 99
poprzednie
12345

Olko, Mariusz; Wójcik, Włodzimierz
Jakość wody w sieci wodociągowej po zmianie sposobu dezynfekcji na przykładzie doświadczeń wodociągów krakowskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Budziło, Barbara; Wypart, Ewelina
Ocena niezawodności systemu zaopatrzenia w wodę miasta Andrychów i jego okolic
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Bąk, Joanna
Kontaminacja wody wodociągów ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczenia bakteriami z rodzaju Legionella
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Piątkiewicz, Dawid; Dąbrowski, Wojciech
Wpływ zaburzeń przepływu na mętność filtratu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Polok-Kowalska, Aleksandra; Budziło, Barbara
Metoda projektowania zatopionych ujęć wody z uwzględnieniem niezawodności, ekonomii oraz ochrony ichtiofauny
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Dąbrowski, Wojciech; Piątkiewicz, Dawid
Naprężenia ścinające na powierzchni ziaren piasku w czasie filtracji pospiesznej wody
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Żaba, Tadeusz; Wójcik, Włodzimierz
Możliwości oszczędzania energii elektrycznej w układach hydroforowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Budziło, Barbara
Badania wodociągów wybranych miast południowej Polski
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Fortmann-Roe, Acott; Wójcik, Włodzimierz
Symulacja oraz zarządzanie : aplikacje do optymalnego poziomu dezynfekcji Cryptosporidium
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Zielina, Michał; Dąbrowski, Wojciech
Porównanie jakości filtratu w różnych systemach eksploatacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Budziło, Barbara; Telejko, Monika
Ocena niezawodności podsystemu dostawy wody dla gminy Łapanów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Barbara; Zielina, Michał
Rola naprężeń ścinających w transporcie produktów korozji rurociągami
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Muszyński, Krzysztof; Knapik, Krzysztof
Metoda SSN w bieżącym prognozowaniu zapotrzebowania na wodę
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Budziło, Barbara; Polok-Kowalska, Aleksandra
Badania niezawodności wybranych ujęć wody
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2007
Weinreb, Konrad; Węgiel, Tomasz; Warzecha, Adam; Sułowicz, Maciej
Wpływ nasycenia głównego obwodu magnetycznego na ocenę ekscentryczności dynamicznej silnika asynchronicznego klatkowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Drozdowski, Piotr; Szular, Zbigniew
Sterowanie napięcia wyjściowego generatora synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi za pomocą układu przekształtnikowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Sobczyk, Tadeusz J.
Model matematyczny silnika klatkowego uwzględniający lokalne nasycenia magnetyczne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Sobczyk, Tadeusz J.
Obwodowe modele matematyczne maszyn elektrycznych – stan aktualny i perspektywy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
Warzecha, Adam; Weinreb, Konrad; Węgiel, Tomasz
Modyfikacja funkcji permeancji szczeliny powietrznej uwzględniająca efekty nasyceniowe w silniku asynchronicznym z ekscentrycznością wirnika
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001

poprzednie
12345© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/