Politechnika Śląska


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Politechniki Śląskiej

Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej

Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej

Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Institute of Thermal Technology Silesian University of Technology

Silesian University of Technology

Silesian University of Technology. Department of Technologies and Installations for Waste Management
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 97
poprzednie
12345
następne

Biel, Sebastian
Odbiory robót budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Górka, Monika
Ocena czynników kształtujących koszty systemów elewacyjnych przy użyciu metody DEMATEL
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Walczak, Rafał
Badanie długości transmisji dla kabla sprężającego w sytuacji utraty jego zakotwienia mechanicznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Podhalański, Bogusław
Semi-cities inside of metropolises
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mielnik, Anna
In search of rational materiality
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Twardowski, Grzegorz
Twórcza droga do architektury. Rytm jako główny element kreacji formy architektonicznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ciepłucha, Wojciech
Nowoczesne narzędzia do projektowania architektury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kozłowski, Tomasz
On revivals in architecture
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bigaj, Przemysław
Materialność jako estetyczna determinanta architektury betonowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gierbienis, Marcin
Biblioteki jako wzorcowy przykład w popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gierbienis, Marcin
Biofilia w projektowaniu architektonicznym na przykładzie biblioteki dla dzieci w Collodi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Głuchowski, Marcin
Elementarność, jako kierunek kształtowania współczesnej architektury sakralnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Paprzyca, Krystyna
Piękno tradycyjnej architektury w relacji do natury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Początko, Marek
O poszukiwaniu pustki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Dobrowolski, Jan W.; Kobylarczyk, Justyna
Architektura nowoczesna – architektura zrównoważona
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Schneider-Skalska, Grażyna
Housing environment – healthy and interdisciplinary
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Lasiewicz-Sych, Angelika
Architektura ulubionych miejsc – analiza jakościowa środowiska mieszkaniowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bień, Tomasz; Bieniasz, Michał; Bieniasz, Tadeusz; Łopata, Stanisław
Optymalizacja konstrukcji instalacji jednoczesnego odsiarczania i odpylania spalin kotłów na paliwa stałe
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bieniasz, Tadeusz; Bieniasz, Michał; Bień, Tomasz; Łopata, Stanisław
Charakterystyka instalacji odsiarczania spalin metodą suchą dla obiektów MCP
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pietrzak, Natalia
Wpływ zmiany ciśnienia porowego w czasie na osiadanie gruntu przy obciążeniu dynamicznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
12345
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/