Politechnika Śląska


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Politechniki Śląskiej

Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej

Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej

Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Institute of Thermal Technology Silesian University of Technology

Silesian University of Technology

Silesian University of Technology. Department of Technologies and Installations for Waste Management
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 99
poprzednie
12345
następne

Fiertak, Maria; Dębska, Dominika
Wpływ oddziaływań synergicznych na intensywność destrukcji korozyjnej materiałów budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mełges, Hubert
Przyszłość polskich wsi w obliczu przemian po 1990 roku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Furtak, Kazimierz
Wpływ obciążeń zmiennych na ugięcia belek żelbetowych zbrojonych prętami gładkimi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wrana, Jan; Fitta-Spelina, Agnieszka
Elbphilharmonie w HafenCity – wizerunkowa przemiana Hamburga
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wiśniewska, Magdalena
"Odzyskane" miejskie przestrzenie rekreacyjne – wybrane realizacje współczesne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ociepka-Miśkowiec, Magdalena
Zintegrowany system transportu zbiorowego w aglomeracji krakowskiej – iluzja czy realna szansa na rozwiązanie problemów komunikacyjnych dająca dalszy potencjał rozwojowy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Słoma, Ireneusz; Sroczyńska, Justyna; Łopata, Stanisław
Modernizacje wodnych kotłów rusztowych w aspekcie ochrony środowiska naturalnego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zawada-Pęgiel, Katarzyna
Proces realizacji wielkich inwestycji publicznych – przykład wielofunkcyjnych zespołów biurowych w miastach zachodniej Europy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mizia, Małgorzata
Wróćmy do kultury
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kopeć, Piotr; Niezgoda-Żelasko, Beata
Metoda wyznaczania lokalnych wartości współczynników przejmowania ciepła na zewnętrznych powierzchniach rur ożebrowanych wzdłużnie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Taler, Jan; Taler, Dawid; Kaczmarski, Karol; Dzierwa, Piotr; Trojan, Marcin; Jaremkiewicz, Magdalena
Allowable heating rates of critical pressure components of supercritical boilers
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Taler, Jan; Taler, Dawid
Mathematical modeling and experimental investigation of cross-flow tube heat exchangers
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Taler, Dawid; Pitry, Rafał
Praca i efektywność kotła gazowego w układzie hybrydowego źródła ciepła
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Lasiewicz-Sych, Angelika
Architektura uniwersytecka – jako przestrzeń dialogu i zaangażowania
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Truty, Andrzej
Modelowanie komputerowe w praktyce geotechnicznej. Trendy przyszłościowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bochnia, Tadeusz; Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
Wpływ jakości wody na pracę wodomierzy i dokładność pomiaru na podstawie doświadczeń wodociagów krakowskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Generowicz, Agnieszka; Zimoch, Izabela; Gaska, Krzysztof; Ciuła, Józef
Zintegrowany system wielowątkowego hierarchicznego sterowania predykcyjnego sieciami wodociągowymi z wykorzystaniem równoległej architektury obliczeniowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Niezabitowska, Elżbieta; Stachura, Ewa
Budowa programu funkcjonalno-przestrzennego nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego i jego wykorzystanie w procesie projektowania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Iwanejko, Ryszarda
Klasyczne i nieklasyczne metody szacowania uszkadzalności sieci dystrybucji wody
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej
Podnoszenie poziomu niezawodności działania podsystemów usuwania ścieków w świetle doświadczeń eksploatacyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009

poprzednie
12345
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/