Politechnika Śląska


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Politechniki Śląskiej

Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej

Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej

Politechnika Śląska. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Institute of Thermal Technology Silesian University of Technology

Silesian University of Technology

Silesian University of Technology. Department of Technologies and Installations for Waste Management
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 99
poprzednie
12345
następne

Bieniasz, Tadeusz; Bieniasz, Michał; Bień, Tomasz; Łopata, Stanisław
Charakterystyka instalacji odsiarczania spalin metodą suchą dla obiektów MCP
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pietrzak, Natalia
Wpływ zmiany ciśnienia porowego w czasie na osiadanie gruntu przy obciążeniu dynamicznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Dobisz, Kacper
Pretensioned concrete long span girders – directions of development
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Walczak, Rafał
Ścinanie belek sprężonych z niskim stopniem zbrojenia poprzecznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łopata, Stanisław; Ocłoń, Paweł; Stelmach, Tomasz; Markowski, Paweł
Współczynnik wnikania ciepła w rurze eliptycznej przy stałej gęstości strumienia ciepla
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mitianiec, Władysław
Combustion process of coal-water mixture in heavy duty diesel engines for power engineering
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hager, Izabela
Rewolucja technologiczna w budownictwie – druk 3D budynków i obiektów inżynieryjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bzdek, Szymon
Modelowanie numeryczne śrub gruntowych przy zastosowaniu modelu HSS
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bzdek, Szymon
Porównanie wybranych metod wyznaczania nośności śrub gruntowych z wynikami próbnych obciążeń
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hojarczyk, Kamil
Przestrzeń czasu wolnego młodzieży na obszarach wiejskich. (Na przykładzie wsi Babice, Jankowice, Mętków i Zagórze w gminie Babice)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Głuchowski, Marcin
Współczesny kwartał architektury mieszkaniowej a potrzeby użytkowników zespołów wielorodzinnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Maciejewski, Wojciech Filip
Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w badaniach wpływu dystrybucji oświetlenia elektrycznego na postrzegane niebezpieczeństwo
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kusionowicz, Teresa
Realizacja potrzeb zdrowotnych człowieka w architekturze – wybrane czynniki zbudowanego środowiska wewnętrznego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kulesza, Leszek
Określanie parametrów kalorycznych odpadów według formuł obliczeniowych stosowanych dla paliw klasycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łępa, Rafał; Kulesza, Leszek
Wpływ konstrukcji opłomkowego wymiennika ciepła małego kotła gazowego na parametry jego pracy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Białkowska, Natalia; Kulesza, Leszek
Charakterystyka pieca komorowego muflowego z oceną regulacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Poklewski-Koziełł, Damian
Realia współpracy w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wrana, Jan; Fitta-Spelina, Agnieszka
Mit własnego domu. Urbanizacja wsi drogą do jej końca?
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Śliwiński, Jacek; Stypuła, Mateusz
Niekonwencjonalne zastosowania kompozytów cementowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stryszewska, Teresa; Dudek, Marta
Skutki oddziaływania środowiska bryzy i wody morskiej na mikrostrukturę cegły i zaprawy w obiektach zabytkowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
12345
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/