Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 3

Piekarski, Marian
Sukces pedagogiczny nauczyciela w wyobrażeniach studentów Studium Pedagogicznego Politechniki Krakowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Piekarski, Marian
Sukces zawodowy w orientacji studentów Politechniki Krakowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ludwikowska-Kędzia, Małgorzata; Pasierb, Bernadetta; Kasza, Andrzej; Wiatrak, Małgorzata; Wałek, Grzegorz
Płucki: uwarunkowania rozwoju i cechy rzeźby Doliny (Padołu) Kielecko-Łagowskiej – refrokras i kras kontaktowy Wału Małacentowskiego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/