Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 4

Kugiel-Abuhasna, Izabela
Jeśli wszedłeś między wrony… Autorska prezentacja koncepcji „Studiologii. Podręcznika polskiego języka naukowego dla cudzoziemców na poziomie B1”
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 4
Typ: książka
Redaktor: Kubicka, Emilia, Berend, Małgorzata, Rittner, Michalina
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2017
Rittner, Michalina
Kurs słownictwa specjalistycznego z historii sztuki dla grup na poziomie B i C
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Węglarczyk, Stanisław
Roczne minimalne średnie D-dobowe przepływy w prawostronnej części zlewni Górnej Wisły
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/