Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Publishing House of the University of Agriculture in Krakow

Wydaw. UR w Krakowie
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 7

Hodor, Katarzyna; Frączek, Zofia; Marasik, Magdalena
Znaki sacrum na terenie Małopolski, znaczenie, przeszłość i przyszłość
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wilkosz-Mamcarczyk, Magdalena; Uruszczak, Michał; Hodor, Katarzyna
Identification of cultural heritage indicators. A case study of architecture in Lanckorona
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Goik, Urszula; Żmudziński, Daniel; Goik, Tomasz
Wpływ dodatku inuliny na właściwości reologiczne żeli kosmetycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gajewska, Teresa
Zrównoważony rozwój w transporcie na przykładzie firmy Wavelo
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2019
Myczkowski, Zbigniew
Wspomnienie o profesorze Stefanie Myczkowskim
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
Bystrza o zwiększonej szorstkości : rodzaje, przykłady z praktyki, hydraulika, projektowanie i problemy eksploatacyjne
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2018
Radecki-Pawlik, Artur; Plesiński, Karol
Boulder ramps : selected hydraulic, environmental and designing problems : the case of Polish Carpathian streams
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2017
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/