Fundacja na rzecz Czystej Energii


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 7

Porzuczek, Jan
Monitoring procesu suszenia owoców z zastosowaniem elektrycznej tomografii impedancyjnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Olczak, Piotr; Zabagło, Jadwiga; Kandefer, Stanisław; Dziedzic, Jakub
Wpływ pracy instalacji solarnej z kolektorami płaskimi w domu jednorodzinnym na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i strumienia odpadów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Porzuczek, Jan
Koncepcja modułowego sterownika systemów solarnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Krawczyk, Tomasz; Kulesza, Leszek
Uderzenia hydrauliczne w instalacjach centralnego ogrzewania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Sikorska-Bączek, Renata
System klimatyzacji budynków zasilanych energią promieniowania słonecznego z ogniw fotowoltaicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Godyń, Izabela
Efektywność ekonomiczna elektrowni wodnych w systemie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Porzuczek, Jan
Zastosowanie regulacji predykcyjnej w kotłach fluidalnych małej mocy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/