Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 11

Sieńko, Rafał; Bednarski, Łukasz; Howiacki, Tomasz; Koryciński, Jakub
Pomiary deformacji mostu podwieszonego z wykorzystaniem światłowodowych czujników geometrycznie ciągłych DFOS
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Krupa, Michał
Rabka-Zdrój : aspekty urbanistyczno-architektoniczne dziedzictwa kulturowego
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 20
Data wydania: 2018
Siwowski, Tomasz; Sieńko, Rafał; Bednarski, Łukasz; Rajchel, Mateusz ; Howiacki, Tomasz
Światłowodowe pomiary odkształceń elementów mostów kompozytowych na przykładzie wybranych badań
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Falborski, T.; Kwiecień, A.; Strankowski, M.; Piszczyk, Ł.; Jankowski, R.
The influence of temperature on properties of the polymer flexible joint used for strengthening historical masonries
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2012
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Biliński, Wojciech; Piszczek, Kazimierz
The influence of project and construction errors on the safety and durability of an RC sewage plant
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Biliński, Wojciech; Piszczek, Kazimierz
Repair of RC drinking water reservoir after 30 years of exploitation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Flaga, Kazimierz; Pańtak, Marek
Wpływ ciepła hydratacji cementu i temperatury otoczenia na pracę i wytężenie rusztu stalowego w zespolonych stalowo-betonowych obiektach mostowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2008
Kadłuczka, A.
Ochrona zabytków we współczesnej Polsce w obliczu globalizacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Böhm, Aleksander
Krajobraz zabytkowych założeń krajobrazowych jako problem planistyczny : zmienność podstaw prawnych : ochrona zintegrowana czy zdezorientowana
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Kuśnierz, K.; Rouba, B. J.; Jasieńko, J.; Janowski, Z.; Karczmarczyk, S.; Łukaszewicz, J.; Szmelter, I.
Konserwacja zabytków jako proces interdyscyplinarny – badania, nauka, technika, praktyka : kształcenie w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
Kadłuczka, A.
Karta Krakowska 2000 – w poszukiwaniu uniwersalnych pryncypiów ochrony kulturowego dziedzictwa architektury i urbanistyki
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/