Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Wydaw. Naukowe Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 4

Gajewska, Teresa; Grabarz, Anna
Review of performance indicators used in transport and forwarding companies
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Grzywna, Maciej; Dopierała, Dariusz; Biel, Paweł; Szkoda, Maciej
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) in risk assessment of rail vehicles
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Cyklis, Piotr; Golonka, Monika
Podstawy techniki cieplnej
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Fijałkowski, Bogdan; Tutaj, Józef
Mechatronika. Wprowadzenie do zintegrowanego napędu elektromechanicznego
Typ: książka
Data wydania: 2018
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/