Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji


Wariant nazwy wydawcy Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Wydaw. Naukowe Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB

Wydaw. Naukowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji

Publishing House of Łukasiewicz - Institute for Sustainable Technologies
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 5

Cutillo, Enrico Alberto; D'Onofrio, Alfonso; Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano
Modelling study of a catalytic fixed-bed reactor for direct synthesis of dimethyl ether: Performance analysis and process optimization
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wygoda, Mateusz; Szybiński, Bogdan
Innowacyjne podejście do kształtowania trwałości maszyn pod względem bezpieczeństwa i niezawodności
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Satora, Magdalena; Szkoda, Maciej
Problems of quality and safety assurance in road transport of food products
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Niemczewska-Wójcik, Magdalena
Dualny system charakteryzowania powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów trących
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2018
Słodki, Bogdan; Struzikiewicz, Grzegorz
Wykorzystanie względnego wskaźnika zużycia ostrza do oceny efektywności pracy narzędzia przy frezowaniu walcowym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/