Katholieke Universiteit Leuven


Wariant nazwy wydawcy KU Leuven
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 5

Furyk-Grabowska, Karolina; Grabowski, Marcin; Ruszaj, Adam; Cygnar, Mariusz
Indicators of hybrid ECM process supported by magnetic field and ultrasonic vibrations
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Cheiliakh, Oleksandr; Cheylyakh, Yan; Mak-Mak, Natalia; Malysheva, Inna; Burova, Dariya; Mikuła, Janusz
Modern trends in aplication of smart materials in biomedical engieering
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
Mechanical test and computer models for the evaluation of soft tissue parameters used in implants design
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Korniejenko, Kinga; Harpak, Katarzyna
Multi-criteria decision-making system for design and implementation on the market rehabilitation toys
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Tarasov, Oleksandr; Sahaida, Pavlo; Tankut, Volodymyr; Vasylieva, Liudmyla; Korniejenko, Kinga
Content and competency structure of IT specialties students in the field of bioengineering
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/