Archive of Mechanical Engineering = Archiwum Budowy Maszyn


Wariant tytułu Archiwum Budowy Maszyn
Wydawca Polish Academy of Science. Committe of Machine Design

De Gruyter
ISSN 0004-0738
e-ISSN 2300-1895
Skrót Arch. Bud. Masz.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2012)
15 (od 2015)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
DOI 10.2478/meceng