Computing and Informatics


Wydawca Slovak Academic Press
ISSN 1335-9150
Uwagi Instytucja sprawcza: Slovenská Akadémia Vied. Ústav Informatiky [et. al.]
Skrót Comput. Inform.
Impact Factor dla czasopisma 0.091 (od 2005)
0.136 (od 2006)
0.349 (od 2007)
0.492 (od 2008)
0.456 (od 2009)
0.356 (od 2010)
0.239 (od 2011)
0.254 (od 2012)
0.319 (od 2013)
0.504 (od 2014)
0.524 (od 2015)
0.488 (od 2016)
0.41 (od 2017)
0.421 (od 2018)
0.496 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Klasyfikacja ASJC 1703 Computer Science: Computational Theory and Mathematics
1705 Computer Science: Computer Networks and Communications
1708 Computer Science: Hardware and Architecture
1712 Computer Science: Software
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 6

Jaworska, Irena; Orkisz, Janusz
Estimation of a posteriori computational error by the higher order multipoint meshless FDM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computing and Informatics
Data wydania: 2017
ISSN: 1335-9150
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.41
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chwastowski, Janusz; Korcyl, Krzysztof; Płażek, Joanna; Poznański, Piotr
Selected issues on histograming on GPUs
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computing and Informatics
Data wydania: 2016
ISSN: 1335-9150
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.488
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Liu, Peng; Yuan, Tao; Ma, Yan; Wang, Lizhe; Liu, Dingsheng; Yue, Shasha; Kołodziej, Joanna
Parallel processing of massive remote sensing images in a GPU architecture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computing and Informatics
Data wydania: 2014
ISSN: 1335-9150
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.504
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Marks, Michał; Niewiadomska-Szynkiewicz, Ewa; Kołodziej, Joanna
An integrated software framework for localization in wireless sensor network
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computing and Informatics
Data wydania: 2014
ISSN: 1335-9150
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.504
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Orkisz, Janusz; Głowacki, Maciej
On acceleration of evolutionary algorithms taking advantage of a posteriori error analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computing and Informatics
Data wydania: 2014
ISSN: 1335-9150
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.504
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kokosiński, Zbigniew; Kwarciany, Krzysztof; Kołodziej, Marcin
Efficient graph coloring with parallel genetic algorithms
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Computing and Informatics
Data wydania: 2005
ISSN: 1335-9150
Impact Factor: 0.091
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/