betaComputing and Informatics


Wydawca Slovak Academic Press
ISSN 1335-9150
Uwagi Instytucja sprawcza: Slovenská Akadémia Vied. Ústav Informatiky [et. al.]
Skrót Comput. Inform.
Impact Factor dla czasopisma 0.254 (od 2012)
0.319 (od 2013)
0.504 (od 2014)
0.524 (od 2015)
0.488 (od 2016)
0.41 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 6

Jaworska, Irena; Orkisz, Janusz
Estimation of a posteriori computational error by the higher order multipoint meshless FDM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.41
Chwastowski, Janusz; Korcyl, Krzysztof; Płażek, Joanna; Poznański, Piotr
Selected issues on histograming on GPUs
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.488
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Liu, Peng; Yuan, Tao; Ma, Yan; Wang, Lizhe; Liu, Dingsheng; Yue, Shasha; Kołodziej, Joanna
Parallel processing of massive remote sensing images in a GPU architecture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.504
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Marks, Michał; Niewiadomska-Szynkiewicz, Ewa; Kołodziej, Joanna
An integrated software framework for localization in wireless sensor network
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.504
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Orkisz, Janusz; Głowacki, Maciej
On acceleration of evolutionary algorithms taking advantage of a posteriori error analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.504
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kokosiński, Zbigniew; Kwarciany, Krzysztof; Kołodziej, Marcin
Efficient graph coloring with parallel genetic algorithms
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
Impact Factor: 0.091
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/