Physicochemical Problems of Mineral Processing


Wariant tytułu Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej
ISSN 0137-1282
Skrót Fizykochem. Probl. Miner.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 1508 Chemical Engineering: Process Chemistry and Technology
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
1905 Earth and Planetary Sciences: Economic Geology
1907 Earth and Planetary Sciences: Geology
2505 Materials Science: Materials Chemistry
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Jarosiński, Andrzej
Correlation between specific surface area of anhydrite obtained from phosphogypsum and mechanical properties of anhydrite cement
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Physicochemical Problems of Mineral Processing
Data wydania: 1994
Natanek, Wojciech; Mazanek, Czesław; Jarosiński, Andrzej
Zastosowanie bentonitu do brykietowania koncentratów miedzi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Physicochemical Problems of Mineral Processing
Data wydania: 1993
Jarosiński, Andrzej; Mazanek, Czesław
Otrzymywanie fluorkowych koncentratów ziem rzadkich w procesie utylizacji fosfogipsu poapatytowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Physicochemical Problems of Mineral Processing
Data wydania: 1992
© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/