Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
ISSN 0137-1282
Skrót Fizykochem. Probl. Miner.
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 3

Jarosiński, Andrzej
Correlation between specific surface area of anhydrite obtained from phosphogypsum and mechanical properties of anhydrite cement
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1994
Natanek, Wojciech; Mazanek, Czesław; Jarosiński, Andrzej
Zastosowanie bentonitu do brykietowania koncentratów miedzi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1993
Jarosiński, Andrzej; Mazanek, Czesław
Otrzymywanie fluorkowych koncentratów ziem rzadkich w procesie utylizacji fosfogipsu poapatytowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1992
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/