betaJournal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics


Wariant tytułu Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics
Wydawca Elsevier
ISSN 0167-6105
e-ISSN 1872-8197
Skrót J. Wind Eng. Ind. Aerod.
Impact Factor dla czasopisma 1.698 (od 2013)
1.414 (od 2014)
2.024 (od 2015)
2.049 (od 2016)
Lista MNiSW A (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2013)
40 (od 2016)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Kawecki, J.; Żurański, J. A.
Cross-wind vibrations of steel chimneys-A new case history
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Ciesielski, R.; Gaczek, M.; Kawecki, J.
Observation results of cross-wind response of towers and steel chimneys
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1992
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ciesielski, Roman; Flaga, Andrzej
Wind load on multi-flue chimneys in truss or frame-truss housing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1989
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/