Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics


Wariant tytułu Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics
Wydawca Elsevier
ISSN 0167-6105
e-ISSN 1872-8197
Skrót J. Wind Eng. Ind. Aerod.
Impact Factor dla czasopisma 1.342 (od 2012)
1.698 (od 2013)
1.414 (od 2014)
2.024 (od 2015)
2.049 (od 2016)
2.689 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2016)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Flaga, Andrzej; Kocoń, Agnieszka; Kłaput, Renata; Bosak, Grzegorz
The environmental effects of aerodynamic interference between two closely positioned irregular high buildings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 2.689
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kawecki, J.; Żurański, J. A.
Cross-wind vibrations of steel chimneys-A new case history
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
Ciesielski, R.; Gaczek, M.; Kawecki, J.
Observation results of cross-wind response of towers and steel chimneys
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 1992
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ciesielski, Roman; Flaga, Andrzej
Wind load on multi-flue chimneys in truss or frame-truss housing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1989
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/