Rocznik Krakowski


Wydawca Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
ISSN 0080-3499
Skrót Rocz. Krak.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1022
poprzednie
1234567891011 ... 52
następne

Hapanowicz, Piotr
Likwidacja Muzeum Przemysłu Artystycznego w Krakowie (dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego) w latach 1949-1950
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Partridge, Agnieszka
Cmentarze wojenne XI Okręgu Cmentarnego "Twierdza Kraków" w kontekście działalności architektonicznej Hansa Mayra
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Michalski, Michał
Julian Ignacy Nowak, komisarz rządowy miasta Krakowa w listopadzie 1914 r.
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Baraniak, Joanna
Przedsiębiorstwo budowlane Józef Wilczyński i Alfred Kramarski
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Zgórniak, Marek
"Zamek Łoś" pod Krakowem i jego twórcy
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Laskowski, Andrzej
Antoni Tuch. Przyczynek do biografii
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Krasnowolski, Bogusław
Kamienica Jonasza syna Abrahama - dzieło współpracowników Berrecciego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Piwowarczyk, Elżbieta
Donacje na rzecz krakowskich franciszkanów (1237-1500)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Stefaniak, Piotr
Dwa krakowskie domy tercjarek dominikańskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Zięba, Andrzej A.
Powstanie styczniowe w tradycjach Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013

Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, marzec 2012
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012
Fischer, Andrzej
Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2011 roku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012
Follprecht, Kamila
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie od marca 2011 do marca 2012
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012
Beiersdorf, Zbigniew
Jan Władysław Rączka (18 VIII 1928-30 VII 2011)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012
Salmonowicz, Stanisław
Wspomnienia krakowskie z lat 1948-1950. Fragment pamiętnika
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012
Gwizdałówna, Jadwiga
Rzeźba w okupacyjnej architekturze Wawelu 1939-1945
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012
Starzyński, Marcin
Pielgrzymka krakowskiego Duchaka na Górę Synaj w 1471 roku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012
Kołodziej, Joanna
Dodatkowe wymiary architektury Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012
Drożdż, Mateusz
Pierwszy wzlot nad Krakowem i krakowskie lotnicze marzenia roku 1910
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012
Partridge, Agnieszka
Niechciane piękno: geneza posadzek ceramicznych i okładzin ściennych z XIX i początku XX wieku i ich realizacje w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2012

poprzednie
1234567891011 ... 52
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/