Rocznik Krakowski


Wydawca Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
ISSN 0080-3499
Skrót Rocz. Krak.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1022
poprzednie
123456789 ... 52
następne

Paś, Monika
Pamiątkowy kielich Macieja Józefa Brodowicza z roku 1850
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Musiał, Sebastian, ks.
Biskupa krakowskiego Jana Pawła Woronicza szkic do portretu oczami współczesnych malowany (na podstawie wspomnień pamiętnikarskich)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Reinhard-Chlanda, Małgorzata
Włodzimierz Hodys – pasjonat sztuki
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Michalski, Michał
Podróże Juliana Ignacego Nowaka – "zapomnianego" premiera II Rzeczypospolitej. Przyczynek do biografii
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Wójcik, Agata
Orientaliści-podróżnicy na wystawach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Wilk, Bernadeta
Krakowska rodzina Nitschów
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Cierpisz, Szymon
Willa "Pod Stańczykiem" w Krakowie. Przyczynek do symboliki domu architekta
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Marek, Marta
Król Stanisław August Poniatowski w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Dettloff, Paweł
Kamienica opatów jędrzejowskich w Krakowie w XVIII stuleciu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Dzik, Janina
Capitolium sanctoris triumphi: ikonografia i kult św. Stanisława Kostki w Krakowie w XVII i XVIII wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Pajor, Piotr
Pinakle w nawie głównej kościoła św. Katarzyny w Krakowie - forma, geneza i znaczenie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Pencakowski, Paweł; Skotniczny, Ewa
Renesansowa kaplica Grobu Chrystusa w dawnym klasztorze Bożogrobców w Miechowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Stefaniak, Piotr
Katarzyna Kłobucka (ok. 1551/52-1620) pośród augustianek kazimierskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Wyrozumski, Jerzy
Jan Długosz. W 600-lecie urodzin
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015

Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, marzec 2014
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Fischer, Andrzej
Sprawozdanie z działalności Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w 2013 roku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Follprecht, Kamila
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w okresie od marca 2013 do marca 2014
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014

Wspomnienie pośmiertne
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Sroka, Łukasz Tomasz
Hanna Kozińska-Witt, Krakau in Warschaus langen Schatten. Konkurenzkampfe in der Polnischen Stadtelandschaft 1900-1939, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2008, ss. 231
Typ: opis bibliograficzny recenzji
Data wydania: 2014
Publikacja recenzowana: Krakau in Warschaus langen Schatten. Konkurenzkampfe in der Polnischen Stadtelandschaft 1900-1939 / Hanna Kozińska-Witt. Stuttgart, 2008
Paś, Monika
Fajkarze krakowscy i ich prace w XIX wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014

poprzednie
123456789 ... 52
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/