Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny


Wariant tytułu Mechanik
Wydawca Agencja Wydawnicza SIMP
ISSN 0025-6552
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
7 (od 2014)
11 (od 2015)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
DOI 10.17814/mechanik
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 147
poprzednie
12345678
następne

Gąska, Adam; Gruza, Maciej; Gąska, Piotr; Harmatys, Wiktor; Sładek, Jerzy
System prognozowania dokładności pomiaru z wykorzystaniem symulatora współrzędnościowej maszyny pomiarowej oraz jej wirtualnego modelu dokładności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Ruszaj, Adam
Bionika w rozwoju inżynierii produkcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Ruszaj, Adam
Bioinspiracje w projektowaniu konstrukcji lekkich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Żyra, Agnieszka; Skoczypiec, Sebastian
Wpływ dielektryka na cechy strukturalne i morfologiczne stali austenitycznej po obróbce elektroerozyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Ruszaj, Adam
Bio-inspiracja w rozwiązywaniu problemów technicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Lipiec, Piotr
Zastosowanie bipotencjostatu w procesie impulsowej obróbki elektrochemicznej mikroelementów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Karbowski, Krzysztof; Sujka, Witold
Inżynieria rekonstrukcyjna w medycynie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Otko, Tadeusz
Metoda identyfikacji naprężeń wewnętrznych w półfabrykacie osiowosymetrycznym do obróbki ubytkowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Ślusarczyk, Łukasz
Badanie toczenia elementów cienkościennych - studium przypadku
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Słodki, Bogdan; Zębala, Wojciech; Struzikiewicz, Grzegorz
Skuteczność doprowadzania cieczy obróbkowej pod ciśnieniem w procesie łamania wióra przy toczeniu wzdłużnym stopu Ti6Al4V
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Skoczypiec, Sebastian; Machno, Magdalena
Charakterystyka wybranych elektrochemicznych metod obróbki otworów o przekroju kołowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Niżankowski, Czesław; Kazimierski, Paweł
Trendy rozwojowe ścierniw z węglika krzemu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Rębielak, Janusz
Przywracanie do pionu budynków pochylonych za pomocą systemu fundamentu zespolonego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Rębielak, Janusz
Modele numeryczne wybranych rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Pobożniak, Janusz
Reprezentacja danych o narzędziach obróbkowych w standardzie STEP-NC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Gola, Łukasz
Stanowisko badawcze normowania czasu montażu pompy paliwowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Karpiuk, Michał
Szacowanie kosztu wytwarzania metodą obróbki skrawaniem na podstawie modelu 3D CAD
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Duda, Jan; Karpiuk, Michał
Koncepcja budowy systemu projektowania technologicznego w kontekście nowych strategii rozwojowych wyrobów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Grabowski, Marcin
Wspomagany elektrochemicznie proces mikrotoczenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11
Grabowski, Marcin; Skoczypiec, Sebastian
Wpływ wspomagania elektrochemicznego na siły w procesie mikrotoczenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 11

poprzednie
12345678
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/