Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny


Wariant tytułu Mechanik
Wydawca Agencja Wydawnicza SIMP
ISSN 0025-6552
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
7 (od 2014)
11 (od 2015)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
DOI 10.17814/mechanik
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 147
poprzednie
2345678
następne

Gawlik, Józef; Zębala, Wojciech
Kształtowanie jakości wyrobów w obróbce precyzyjnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2011
ISSN: 0025-6552
Skoczypiec, Sebastian; Ruszaj, Adam; Grabowski, Marcin
Badania niekonwencjonalnych metod wytwarzania mikronarzędzi walcowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2011
ISSN: 0025-6552
Ruszaj, Adam; Skoczypiec, Sebastian
Kształtowanie mikroelementów obróbką elektrochemiczną i elektroerozyjną
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2011
ISSN: 0025-6552
Słota, Adam; Konicki, Andrzej; Krupa, Krzysztof; Doktor, Piotr
Programowanie w systemie Delmia robotów przemysłowych do paletyzacji i spawania
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2011
ISSN: 0025-6552
Słota, Adam
Procedura tworzenia modelu stanowiska w systemie Delmia w celu weryfikacji algorytmu generowania skoordynowanych ruchów robotów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2011
ISSN: 0025-6552
Rębielak, Janusz; Mikołajewski, Jarosław
Analiza statyczna modułowo sprężonego wspornika strukturalnego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2011
ISSN: 0025-6552
Rębielak, Janusz
Koncepcja zespolonej postaci fundamentu oraz struktury nośnej budynku
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2011
ISSN: 0025-6552
Rębielak, Janusz; Kopka, Wojciech; Mikołajewski, Jarosław
Analizy statyczne wybranych form konstrukcji prętowo-cięgnowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2011
ISSN: 0025-6552
Karbowski, Krzysztof; Urbanik, Andrzej; Wyleżoł, Marek
Analiza obrazów i modelowanie wirtualne w konstruowaniu protez kości czaszki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2010
ISSN: 0025-6552
Rębielak, Janusz
Konstrukcje dachów budowane za pomocą różnych form dźwigara soczewkowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2010
ISSN: 0025-6552
Rębielak, Janusz
Koncentryczne formy przekryć dachowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2010
ISSN: 0025-6552
Rębielak, Janusz
Modelowanie przestrzennej struktury fundamentu zespolonego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2010
ISSN: 0025-6552
Skoczypiec, Sebastian; Karbowski, Krzysztof; Ruszaj, Adam
Zastosowanie metod inżynierii rekonstrukcyjnej do wytwarzania elektrod do obróbki elektrochemicznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2009
ISSN: 0025-6552
Skoczypiec, Sebastian; Ruszaj, Adam
Tendencje rozwojowe mikrotechnologii wytwarzania. Niekonwencjonalne metody mikroobróbki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2009
ISSN: 0025-6552
Gawlik, Józef; Niemczewska-Wójcik, Magdalena
Charakterystyka i zastosowanie materiałów monokrystalicznych w inżynierii medycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2009
ISSN: 0025-6552
Stacharska-Targosz, Jolanta
Sesja Studenckich Kół Naukowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2001
Dżuła, Stanisław
Pojazdy szynowe wczoraj i dzisiaj
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2001
Samek, Andrzej
Narządy chwytne - chwytaki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2001
Palej, Rafał
Jagielloński Festiwal Nauki : udział pracowników Wydziału Mechanicznego w święcie UJ
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2001
ISSN: 0025-6552
Miernikiewicz, Adam
Obróbka elektroerozyjna (EDM) węglików spiekanych kształtowanymi impulsami mocy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 1999

poprzednie
2345678
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/