Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny


Wariant tytułu Mechanik
Wydawca Agencja Wydawnicza SIMP
ISSN 0025-6552
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
7 (od 2014)
11 (od 2015)
20 (od 2019)
40 (od 2023)
DOI 10.17814/mechanik
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 147
poprzednie
12345678
następne

Niżankowski, Czesław; Mazur, Ewelina
Wpływ kinematyki szlifowania i numeru ziarna ściernic płatkowych na wybrane parametry chropowatości powierzchni obrobionej lica spoin blach ze stali odpornej na korozję
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Karbowski, Krzysztof; Czepko, Ryszard; Sujka, Witold; Banach, Mariusz; Masłowski, Przemysław
Inżynieria rekonstrukcyjna w modelowaniu wyrobów medycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Rębielak, Janusz
Propozycje form i zastosowań systemu fundamentu zespolonego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Potępa, Mateusz; Karpiuk, Michał
Aplikacja do wizualizacji oświetlenia scenicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Hudziak, Wojciech; Góra, Marta
Model chodu robota dwunożnego w środowisku MATLAB
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Kocurek, Łukasz; Góra, Marta
Model manipulatora o strukturze szeregowej w programach CATIA i MATLAB
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Małopolski, Waldemar
Zastosowanie symulacji komputerowej z elementami grafiki 3D do projektowania systemów transportowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Pękala, Jacek; Dziedzic, Damian; Kołacz, Mateusz
Walidacja danych w procesie ich wymiany pomiędzy systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Krupa, Krzysztof; Słota, Adam
Katalog chwytaków dla systemu Delmia z możliwością dostosowania do procesu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Wyszyński, Dominik; Janusz, Marta
Zastosowanie wybranych metod przyrostowych w medycynie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2013
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Niżankowski, Czesław
Badania porównawcze zdolności skrawnych taśm ściernych z mikrokrystalicznych korundów spiekanych typu Cubitron i Cubitron II
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2013
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Karpiuk, Michał
Szacowanie kosztu wytwarzania na podstawie modelu 3D CAD
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2013
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Góra, Marta; Pietruszka, Krzysztof; Trzmiel, Adam
Model ośmionożnego robota saperskiego w środowisku CATIA v5
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2013
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Trzmiel, Adam; Góra, Marta
Modelowanie chodu robota sześcionożnego w środowisku CATIA v5 i Embarcadero
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2013
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Gola, Łukasz
Baza danych wielowariantowych procesów technologicznych obróbki skrawaniem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2013
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Skoczypiec, Sebastian; Ruszaj, Adam; Grabowski, Marcin; Spychalski, Maciej
Koncepcja realizacji procesu oraz stanowisko do badań mikroszlifowania wspomaganego elektrochemicznie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2013
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Skoczypiec, Sebastian; Drozd, Kamil; Grzesik, Kamil
Zastosowanie wyładowań elektrycznych w elektrolicie do obróbki materiałów dielektrycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2013
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Skoczypiec, Sebastian
Obróbki erozyjne na ISEM XVII w Leuven
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2013
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Skoczypiec, Sebastian
Wybrane problemy obróbki elektrochemicznej ultrakrótkimi impulsami napięciowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2013
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Słota, Adam; Borowy, Szymon
Walidacja programu PLC w wykorzystaniem wirtualnego modelu urządzenia w programie Delmia Automation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny
Data wydania: 2013
ISSN: 0025-6552
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6

poprzednie
12345678
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/