Journal of Mathematics & Design


Wydawca Mathematics and Design Association (Buenos Aires)
ISSN 1515-7881
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Janusz Rębielak
Geometrical and numerical order of some architectonic structures [Abstr.]
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2010
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/