Wszechświat


Wariant tytułu Wszechświat : pismo przyrodnicze
Wszechświat : tygodnik popularny poświęcony naukom przyrodniczym
Wydawca Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
ISSN 0043-9592
Uwagi Instytucja sprawcza:
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika,
współudział: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
2 (od 2015)
2 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 2
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Kocwa-Haluch, Renata; Lemek, Małgorzata
Okrzemki - biologiczne wskaźniki zanikania zanieczyszczeń w wodach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wszechświat
Data wydania: 1994
Wojtaszek, Zdzisław; Dąbrowska, Barbara
Właściwości freonów i ich wpływ na skład atmosfery ziemskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wszechświat
Data wydania: 1980
ISSN: 0043-9592
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/