Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne = Research and Technical Papers of Polish Association for Transportation Engineers in Cracow. Series: Proceedings


Wariant tytułu Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK). Oddział w Krakowie
ISSN 1231-9155
Lista MNiSW B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 89
12345
następne

Magiera, Jacek
BIM dla projektów infrastrukturalnych i liniowych – stan rozwoju technologii
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: nie
Stypuła, Krzysztof; Kozioł, Krzysztof
Stosowanie pomiarów drgań i obliczeń symulacyjnych w ramach ochrony sąsiedniej zabudowy przed drganiami kolejowymi
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: nie
Urbanek, Małgorzata; Dziewoński, Paweł
Analiza pracy podkładu kolejowego przy uwzględnieniu sprężenia prętami
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Bazarnik, Mirosława
Wybrane metody oceny stanu technicznego odwodnienia podtorza
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Czyczuła, Włodzimierz; Chudyba, Łukasz
Innowacyjna konstrukcja nawierzchni, zwiększająca sztywność ramy toru z podkładami betonowymi
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Sołkowski, Juliusz
Problemy obliczania wytrzymałości toru w świetle Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności 1299/2014
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Pilecka, Elżbieta; Maciołek, Gabriela
Analiza stateczności nasypu kolejowego po modernizacji na przykładzie odcinka Brzeg-Oława
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Kozioł, Piotr; Czyczuła, Włodzimierz
Analiza dynamicznej odpowiedzi toru kolejowego w oparciu o podejście pół-analityczne
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Bazarnik, Mirosława
Możliwości aplikacyjne techniki skanowania laserowego 3D w kontekście modernizacji linii kolejowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Chudyba, Łukasz; Sekuła, Adam
Infrastruktura kolejowa dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Nowak, Michał; Pashkevich, Anton; Koterbicki, Mirosław
Jakość pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Kraków–Tarnów w opiniach pasażerów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Ciastoń-Ciulkin, Aleksandra; Puławska-Obiedowska, Sabina
Znaczenie oferty przewozowej w kształtowaniu wielkości przewozów pasażerskich na kolejowej linii aglomeracyjnej Kraków Główny – Miechów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Czyczuła, Włodzimierz; Chudyba, Łukasz
Sprawdzenie zgodności z wymaganiami TSI Infrastruktura konstrukcji nawierzchni kolejowej - model i przykład obliczeniowy
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Jamka, Maciej; Lisowski, Sergiusz
Pomiary przemieszczeń szyn w strefie centralnej toru bezstykowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Błaszkiewicz, Dorota Karolina; Czyczuła, Włodzimierz
Wykorzystanie modeli analitycznych w ocenie stateczności toru kolejowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Ciastoń-Ciulkin, Aleksandra; Puławska-Obiedowska, Sabina
Konkurencyjność podsystemu kolei aglomeracyjnej na przykładzie połączenia Kraków – Wieliczka
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Ciastoń-Ciulkin, Aleksandra; Puławska-Obiedowska, Sabina
Krakowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w kształtowaniu zrównoważonej mobilności w miastach
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Novikov, Ivan; Pashkevich, Anton; Shevtsova, Anastasia
Improvement of traffic safety for persons with reduced mobility in the Belgorod Region on the example of NGOs activities
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Sołkowski, Juliusz; Kudła, Dariusz
Analiza niejednorodności mechanicznych nawierzchni i podtorza w obrębie obiektu mostowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Sołkowski, Juliusz
Maty podtłuczniowe i sprężyste podpory podkładów – analiza przepisów i doświadczeń europejskich oraz propozycja dla kolei polskich
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5

12345
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/