Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering


Wariant tytułu Modelowanie Inżynierskie
Wydawca Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny
ISSN 1896-771X
Uwagi Instytucja sprawcza: Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej, Katedra Mechaniki Stosowanej
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 14

Pawlak-Jakubowska, Anita; Romaniak, Krystyna
Budowa ruchomych przekryć dachowych na podstawie mechanizmów klasy III
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 1896-771X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Łagan, Sylwia; Liber-Kneć, Aneta
Zastosowanie modeli hipersprężystych w opisie materiału silikonowego wykorzystywanego na linery ortopedyczne poddanego obciążeniu z różną prędkością
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering
Data wydania: 2017
ISSN: 1896-771X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Pawlak-Jakubowska, Anita; Romaniak, Krystyna
Modelowanie geometrii przekryć ruchomych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering
Data wydania: 2015
ISSN: 1896-771X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Miodowska, Justyna; Kromka-Szydek, Magdalena; Undas, Justyna
Modelowanie i analiza stanu naprężenia przy obciążeniach zgryzowych dla przypadku zgryzu prawidłowego i prognacyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering
Data wydania: 2015
ISSN: 1896-771X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Kulig, Anna; Romaniak, Krystyna
Wirtualne rekonstrukcje sklepień gwiaździstych wykonane na podstawie analizy dzieła Bartla Ranischa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering
Data wydania: 2013
ISSN: 1896-771X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Romaniak, Krystyna
Modele strukturalne mechanizmów równoległych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering
Data wydania: 2013
ISSN: 1896-771X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Mika, Piotr
Zagadnienie dobrego postawienia problemu opisującego sprężysto-kruchy proces rozwoju uszkodzeń przy obliczeniach metodą elementów skończonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering
Data wydania: 2013
ISSN: 1896-771X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Kromka-Szydek, Magdalena; Wrona, Michał; Jędrusik-Pawłowska, Magdalena
Analiza wytrzymałościowa systemu UniLOCK 2.4 stosowanego w chirurgii szczękowo-twarzowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering
Data wydania: 2013
ISSN: 1896-771X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Impact Factor: 0
Łatas, Waldemar; Martynowicz, Paweł
Modelowanie drgań układu maszt-gondola elektrowni wiatrowej z tłumikiem dynamicznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering
Data wydania: 2012
ISSN: 1896-771X
Romaniak, Krystyna
Synteza strukturalna mechanizmów równoległych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering
Data wydania: 2011
ISSN: 1896-771X
Marcinkowska, Małgorzata; Miodowska, Justyna; Łagan, Sylwia
Ocena możliwości optymalizacji metalowej kuli ortopedycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering
Data wydania: 2011
ISSN: 1896-771X
Gołdasz, Janusz; Knapczyk, Marcin
Dynamics of a quarter car system with amplitude selective damping
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering
Data wydania: 2010
ISSN: 1896-771X
Gołdasz, Janusz
High-frequency model of monotube shock absorbers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering
Data wydania: 2010
ISSN: 1896-771X
Romaniak, Krystyna
Nowe metody syntezy strukturalnej łańcuchów kinematycznych o zerowej liczbie stopni swobody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie = Modelling in Engineering
Data wydania: 2009
ISSN: 1896-771X
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/