Innowacje bez Granic : innowacyjność i współpraca ponadnarodowa w PO KL


Wariant tytułu Innowacje bez Granic
Wydawca Centrum Projektów Europejskich
ISSN 2080-8194
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Korniejenko, Kinga; Sobczyk, Andrzej
Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 0
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/