Engineering Transactions


Wariant tytułu Engineering Transactions = Rozprawy Inżynierskie
Wydawca Institute of Fundamental Technological Research

Polish Academy of Sciences

National Engineering School of Metz

Poznan University of Technology
ISSN 0867-888X
e-ISSN 2450-8071
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
15 (od 2015)
70 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 25
12
następne

Pluciński, Piotr; Jaśkowiec, Jan
Three-dimensional analysis of laminated plates with functionally graded layers by two-dimensional numerical model
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2020
ISSN: 2450-8071
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Miodowska, Justyna; Bielski, Jan; Kromka-Szydek, Magdalena
The role of the bone strength on the cyst growth in the mandible
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2019
ISSN: 2450-8071
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Stręk, Anna M.; Dudzik, Marek; Kwiecień, Arkadiusz; Wańczyk, Krzysztof; Lipowska, Barbara
Verification of application of ANN modelling in study of compressive behaviour of aluminium sponges
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2019
ISSN: 2450-8071
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kwiecień, Arkadiusz; Gams, Matija; Rousakis, Theodoros; Viskovic, Alberto; Korelc, Jože
Validation of a new hyperviscoelastic model for deformable polymers used for joints between RC frames and masonry infills
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-8071
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 15
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bochenek, Bogdan; Tajs-Zielińska, Katarzyna
Efficient generator of structural topologies based on irregular cellular automata
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2017
ISSN: 2450-8071
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 15
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kasza, Piotr; Lipowska, Barbara; Pęcherski, Ryszard B.; Stręk, Anna M.; Wańczyk, Krzysztof
Compression of open-cell aluminium
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2016
ISSN: 2450-8071
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 15
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Klimczak, Marek; Cecot, Witold
Comparison of two methods for numerical upscaling
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2016
ISSN: 2450-8071
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 15
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wcisło, Balbina
Simulations of thermal softening in large strain thermoplasticity
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2016
ISSN: 2450-8071
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 15
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Miodowska, Justyna; Bielski, Jan; Kromka-Szydek, Magdalena
A new model of bone remodelling
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2016
ISSN: 0867-888X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 15
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bochenek, Bogdan; Mazur, Monika
A novel heuristic algorithm for minimum compliance topology optimization
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2016
ISSN: 0867-888X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 15
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowak, Krzysztof
Nonlocal approach to the CAFE solution of creep crack growth problem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2016
ISSN: 2450-8071
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 15
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zdanowicz, Łukasz; Kwiecień, Arkadiusz
Influence of polymer flexible joint on concrete beams in three-point bending test
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2015
ISSN: 0867-888X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 15
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mika, Piotr
Influence of exponent in damage evolution equation on the accuracy of damage modelling in brittle materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2015
ISSN: 0867-888X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 15
Klimczak, Marek; Cecot, Witold
Application of local numerical homogenization and hp-Adaptive FEM for modeling of heterogeneous viscoelastic materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2015
ISSN: 0867-888X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 15
Ostrowska-Maciejewska, Janina; Pęcherski, Ryszard Bolesław; Szeptyński, Paweł
Limit condition for anisotropic materials with asymmetric elastic range
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2012
ISSN: 2450-8071
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szeptyński, Paweł
Yield criterion accounting for the influence of the third invariant of stress tensor deviator. Part II. Analysis of convexity condition of the yield surface
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2011
ISSN: 2450-8071
Nowak, M.; Ostrowska-Maciejewska, J.; Pęcherski, R. B.; Szeptyński, P.
Yield criterion accounting for the third invariant of stress tensor deviator. Part I. Proposition of the yield criterion based on the concept of influence functions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2011
ISSN: 2450-8071
Szeptyński, P.
Some remarks on Burzyński’s failure criterion for anisotropic materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2011
ISSN: 2450-8071
Burzyński, Włodzimierz
Selected passages from Włodzimierz Burzyński's doctoral dissertation "Study on material effort hypotheses" printed in Polish by The Academy of Technical Sciences, Lwów, 1928, 1-192
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2009
ISSN: 2450-8071
Burzyński, Włodzimierz
Theoretical foundations of the hypotheses of material effort
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Transactions
Data wydania: 2008
ISSN: 0867-888X

12
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/