Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering


Wariant tytułu Archives of Institute of Civil Engineering
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISSN 1897-4007
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Poznańska. Instytut Inżynierii Lądowej
Lista MNiSW nie (od 2013)
B (od 2015)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
4 (od 2015)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 5

Furtak, Kazimierz
Ocena możliwości eksploatacyjnych sprężonego mostu drogowego po ponad czterdziestu latach użytkowania
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Furtak, Kazimierz
Ocena stanu technicznego żelbetowego mostu drogowego po 12 latach od wzmocnienia matami kompozytowymi
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: nie
Niemierko, Andrzej; Sołkowski, Juliusz
Wzmacnianie stref przejściowych na dojazdach do mostów kolejowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Furtak, Kazimierz
Przypadek wzmocnienia mostu przez zastosowanie zabiegów konstrukcyjnych i materiałowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2012
Furtak, Kazimierz
Wzmocnienie prefabrykowanych belek sprężonych wiaduktu drogowego uszkodzonych mechanicznie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2011
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/