Biocybernetics and Biomedical Engineering : BBE


Wydawca Polish Academy of Sciences. Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering

Elsevier
ISSN 0208-5216
e-ISSN 2391-467X
Uwagi Instytucja sprawcza: Polish Academy of Sciences. Nałęcz Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering
Impact Factor dla czasopisma 0.208 (od 2012)
0.157 (od 2013)
0.646 (od 2014)
0.808 (od 2015)
1.031 (od 2016)
1.374 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kozień, Marek S.; Lorkowski, Jacek; Pałka, Wojciech
Strength analysis of human patella
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/