Frattura ed Integrità Strutturale = Fracture and Structural Integrity


Wariant tytułu Frattura ed Integrità Strutturale
Wydawca Gruppo Italiano Frattura
ISSN 1971-8993
Lista MNiSW B (od 2013)
nie (od 2015)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
0 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 4
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Nowak, Krzysztof
Paths of interactive cracks in creep conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/