International Journal of Heavy Vehicle Systems


Wydawca Inderscience Publishers
ISSN 1744-232X
e-ISSN 1741-5152
Impact Factor dla czasopisma 0.302 (od 2012)
0.239 (od 2013)
0.233 (od 2014)
0.195 (od 2015)
0.308 (od 2016)
0.105 (od 2017)
0.45 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
15 (od 2014)
20 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kuczek, Tomasz; Szachniewicz, Bartosz
Topology optimisation of railcar composite structure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.195
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/