Materials Testing


Wydawca Carl Hanser
ISSN 0025-5300
e-ISSN 2195-8572
Impact Factor dla czasopisma 0.184 (od 2012)
0.273 (od 2013)
0.335 (od 2014)
0.266 (od 2015)
0.418 (od 2016)
0.521 (od 2017)
0.573 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Wassilkowska, Anna; Skowronek, Tadeusz; Rybicki, Stanisław
Microstructure investigation of premature corroded heat exchanger plates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.418
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/