The European Physical Journal. A, Hadrons and Nuclei : EPJ A


Wariant tytułu The European Physical Journal A
Wydawca Springer
ISSN 1434-6001
e-ISSN 1434-601X
Impact Factor dla czasopisma 2.043 (od 2012)
2.421 (od 2013)
2.736 (od 2014)
2.373 (od 2015)
2.833 (od 2016)
2.799 (od 2017)
2.481 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2013)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
SNIP 1.177 (od 2017)
1.183 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 3106 Physics and Astronomy: Nuclear and High Energy Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Barucca, G.; Czyżycki, W.; Domagała M.; Filo, G.; Jaworowski, J.; Krawczyk, M.; Lisowski, E.; Lisowski, F.; Michałek, M.; Płażek, J. et al.
Precision resonance energy scans with the PANDA experiment at FAIR
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 2.481
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kubis, Sebastian; Wójcik, Włodzimierz
Shape stability of pasta phases: lasagna case
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.481
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Singh, B.; Czyzycki, W.; Domagala, M.; Filo, G.; Jaworowski, J.; Krawczyk, M.; Lisowski, F.; Lisowski, E.; Michałek, M.; Poznański, P.; Płażek, J. et al.
Feasibility studies of time-like proton electromagnetic form factors at PANDA at FAIR
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.833
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Singh, B. P.; Brandys, P.; Czyzewski, T.; Czyzycki, W. ; Domagala, M.; Hawryluk, M.; Filo, G.; Krawczyk, M.; Kwiatkowski, D.; Lisowski, E.; Lisowski, F. et al.
Experimental access to transition distribution amplitudes with the P̄ANDA experiment at FAIR
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.373
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/