International Journal of Contemporary Management


Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISSN 2449-8920
e-ISSN 2449-8939
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 9 (od 2013)
14 (od 2015)
Ujednolicona punktacja MNiSW 14
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Grzesica, Dariusz; Parkitny, Waldemar
The use of forecasting models to identify trends of logistics development in business management
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 14
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Śladowski, Grzegorz
Fuzzy inference system assisting the choice of a variant of adaptation of a historical building
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 14
Radziejowska, Aleksandra; Zima, Krzysztof
The concept of a knowledge base to aid in cost estimating of sports facilities
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 14
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/