Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects


Wariant tytułu Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Wydawca Elsevier
ISSN 0927-7757
e-ISSN 1873-4359
Impact Factor dla czasopisma 2.108 (od 2012)
2.354 (od 2013)
2.752 (od 2014)
2.76 (od 2015)
2.714 (od 2016)
2.829 (od 2017)
3.131 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2015)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
SNIP 1.016 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1505 Chemical Engineering: Colloid and Surface Chemistry
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
3110 Physics and Astronomy: Surfaces and Interfaces
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Lasoń, Elwira; Sikora, Elżbieta; Miastkowska, Małgorzata; Socha, Paulina; Ogonowski, Jan
NLC delivery systems for alpha lipoic acid: Physicochemical characteristics and release study
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Oćwieja, Magdalena; Węgrzynowicz, Adam; Maciejewska-Prończuk, Julia; Michorczyk, Piotr; Adamczyk, Zbigniew; Roman, Maciej; Bielańska, Elżbieta
Preparation of iron oxide nanoparticles doped by chromium for application in water-gas shift reaction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.829
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lasoń, Elwira; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan; Tabaszewska, Małgorzata; Skoczylas, Łukasz
Release study of selected terpenes from nanostructured lipid carriers
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Miastkowska, Małgorzata; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan; Zielina, Michał; Łudzik, Agnieszka
The kinetic study of isotretinoin release from nanoemulsion
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/