Journal of Physics. G, Nuclear and particle physics


Wariant tytułu Journal of Physics G
Wydawca IOP Publishing
ISSN 0954-3899
e-ISSN 1361-6471
Impact Factor dla czasopisma 5.326 (od 2012)
2.838 (od 2013)
2.777 (od 2014)
2.448 (od 2015)
2.899 (od 2016)
3.456 (od 2017)
3.534 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2014)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Klasyfikacja ASJC 3106 Physics and Astronomy: Nuclear and High Energy Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Singh, B.; Czyżycki, W.; Domagała, M.; Filo, G.; Jaworowski, J.; Krawczyk, M.; Lisowski, E.; Lisowski, F.; Michałek, M.; Poznański, P.; Płażek, J. et al.
Technical design report for the PANDA Barrel DIRC detector
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Physics. G, Nuclear and particle physics
Data wydania: 2019
ISSN: 1361-6471
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.534
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Akiba, K.; Luszczak, A. et al.
LHC forward physics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Physics. G, Nuclear and particle physics
Data wydania: 2016
ISSN: 0954-3899
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.899
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/