Open Engineering


Wydawca De Gruyter
e-ISSN 2391-5439
Lista MNiSW/MEiN B (od 2015)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 11 (od 2015)
11 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)