Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały = Scientific Papers of the Institute of Building Engineering of Wrocław Technical University. Studies and Research


Wariant tytułu Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Wydawca Wydaw. Politechniki Wrocławskiej
ISSN 0137-6241
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Juszczyk, M.
Szacowanie kosztów realizacji obiektów budowlanych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/