Synteza bimolekularnych fotoinicjatorów kationowych i badania mechanistycznych aspektów fotogenerowania mocnych kwasów protonowych w procesach synergistycznego oddziaływania soli oniowych oraz fotosensybilizatorów lub koinicjatorów


Numer umowy UMO-2012/07/D/ST5/02300
Rodzaj projektu SONATA
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 14

Hola, Emilia; Ortyl, Joanna; Jankowska, Magdalena; Pilch, Maciej; Galek, Mariusz; Morlet-Savary, Fabrice; Graff, Bernadette; Dietlin, Céline; Lalevée, Jacques
New bimolecular photoinitiating systems based on terphenyl derivatives as highly efficient photosensitizers for 3D printing application
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2020
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 4.76
Topa, Monika; Petko, Filip; Galek, Mariusz; Machowski, Kamil; Pilch, Maciej; Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna
Applicability of 1,6-diphenylquinolin-2-one derivatives as fluorescent sensors for monitoring the progress of photopolymerisation processes and as photosensitisers for bimolecular photoinitiating systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.164
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Chachaj-Brekiesz, Anna; Ortyl, Joanna
Development of new high-performance biphenyl and terphenyl derivatives as versatile photoredox photoinitiating systems and their applications in 3D printing photopolymerization processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.444
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ortyl, J.
Cationic photoinitiators
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Topa, Monika; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Kamińska-Borek, Iwona; Pilch, Maciej; Popielarz, Roman
Applicability of samarium(III) complexes for the role of luminescent molecular sensors for monitoring progress of photopolymerization processes and control of the thickness of polymer coatings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.931
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowak, Damian; Ortyl, Joanna; Kamińska-Borek, Iwona; Kukuła, Katarzyna; Topa, Monika; Popielarz, Roman
Photopolymerization of hybrid monomers, Part II: Determination of relative quantum efficiency of selected photoinitiators in cationic and free-radical polymerization of hybrid monomers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 2.943
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowak, Damian; Ortyl, Joanna; Kamińska-Borek, Iwona; Kukuła, Katarzyna; Topa, Monika; Popielarz, Roman
Photopolymerization of hybrid monomers Part I: Comparison of the performance of selected photoinitiators in cationic and free-radical polymerization of hybrid monomers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 2.247
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kukuła, Katarzyna; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
Molekularne sondy fluorescencyjne w biologii, biochemii i biotechnologii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: nie
Pudo, Alicja; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Pochodne kumaryny jako molekularne sensory fluorescencyjne stosowane do monitorowania procesów fotopolimeryzacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: nie
Kiklica, Ewelina; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Synteza oraz badania spektroskopowe niesymetrycznych pochodnych soli diarylojodoniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: nie
Bilut, Magda; Chachaj-Brekiesz, Anna; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Badania przydatności sond spektroskopowych do monitorowania procesów fotopolimeryzacji hybrydowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Kukuła, Katarzyna; Chachaj-Brekiesz, A.; Kamińska, I.; Ortyl, J.
Badania spektroskopowe pochodnych naftaleno-2-karbonitryli do roli molekularnych sond fluorescencyjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Kiklica, Ewelina; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Synteza oraz badania spektroskopowe niesymetrycznych pochodnych soli diarylojodoniowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Pudo, Alicja; Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna
Pochodne kumaryny jako molekularne sensory fluorescencyjne stosowane do monitorowania procesów fotopolimeryzacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/