Opracowanie technologii recyklingu surowcowego roślinnych olejów posmażalniczych i zastosowanie otrzymanych hydroksylowych bio-komponentów do wytwarzania innowacyjnych wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów termoizolacyjnych


Numer umowy LIDER/28/0167/L-8/16/NCBR/2017
Rodzaj projektu Lider
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 6

Kurańska, Maria; Leszczyńska, Milena; Kubacka, Joanna; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna
Effects of modified used cooking oil on structure and properties of closed-cell polyurethane foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 2.572
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Polaczek, Krzysztof; Auguścik-Królikowska, Monika; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna
Open-cell polyurethane foams based on modified used cooking oil
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polimery
Data wydania: 2020
ISSN: 0032-2725
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 1.097
Kurańska, Maria; Polaczek, Krzysztof; Auguścik-Królikowska, Monika; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna
Open-cell rigid polyurethane bio-foams based on modified used cooking oil
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polymer
Data wydania: 2020
ISSN: 0032-3861
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 4.231
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Polaczek, Krzysztof; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
Wpływ struktury chemicznej bio-polioli z olejów posmażalniczych na właściwości otwartokomórkowych pianek PUR
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta
Transestryfikowany olej posmażalniczy jako komponent do syntezy pianek poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Kurańska, Maria; Beneš, Hynek; Prociak, Aleksander; Trhlíková, Olga; Walterová, Zuzana; Stochlińska, Wioletta
Investigation of epoxidation of used cooking oils with homogeneous and heterogeneous catalysts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Cleaner Production
Data wydania: 2019
ISSN: 0959-6526
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 7.246
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/