Opracowanie technologii recyklingu surowcowego roślinnych olejów posmażalniczych i zastosowanie otrzymanych hydroksylowych bio-komponentów do wytwarzania innowacyjnych wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów termoizolacyjnych


Numer umowy LIDER/28/0167/L-8/16/NCBR/2017
Rodzaj projektu Lider
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 3

Polaczek, Krzysztof; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
Wpływ struktury chemicznej bio-polioli z olejów posmażalniczych na właściwości otwartokomórkowych pianek PUR
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta
Transestryfikowany olej posmażalniczy jako komponent do syntezy pianek poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Kurańska, Maria; Beneš, Hynek; Prociak, Aleksander; Trhlíková, Olga; Walterová, Zuzana; Stochlińska, Wioletta
Investigation of epoxidation of used cooking oils with homogeneous and heterogeneous catalysts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 40
Impact Factor: 6.395
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/